Close

Laat ze niet barsten – Advertorial

Ieder jaar organiseert De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik de Week tegen Kindermishandeling. Zo ook deze week. Door heel Nederland vinden vele activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik plaats. In Nederland worden jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Dit aantal is natuurlijk veel te veel. Om mijn lezers ook bewust te maken van dit aantal en hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat dit getal flink naar beneden gaat, ging ik deze week richting Rotterdam om een kinderconferentie bij te wonen.

Ik stapte in de auto en reed richting Rotterdam om op de Erasmus Universiteit een lezing bij te wonen. Bij aankomst stonden er al vele studenten van het Albeda College te wachten op de eerste lezing. De conferentie wordt voor hen geregeld aangezien in het MBO onderwijs veel jonge aanstaande professionals lopen rond die direct contact hebben met kinderen en ouders. Het is dus belangrijk dat zij kennis hebben van de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling en verwaarlozing en dat ze het kunnen signaleren. Ik kwam al snel in contact met een paar studenten en sprak kort over deze dag. Zij gaven aan dat ze het een goed initiatief vinden om Nederland wakker te schudden. “Er gebeuren zoveel vreselijk dingen om ons heen, maar vaak weten wij niet hoe wij in verschillende situaties moeten handelen.” Ik was het daar helemaal mee eens. Zelf ben ik vader van twee kinderen. Mijn kinderen groeien op in een veilige omgeving, die ik mede heb gecreëerd. Een onbezorgd kind is natuurlijk het mooiste om te zien. Maar helaas is niet ieder kind in Nederland zo onbezorgd als mijn kinderen.

Bijna iedereen weet dat kindermishandeling in Nederland plaatsvindt, maar niet iedereen herkent de signalen en weet wat hij of zij moet doen als er een vermoeden is. Ik schrok toen ik hoorde dat er jaarlijks 119.000 kinderen worden mishandeld. Ongelofelijk veel. Er is maar één persoon nodig om de cirkel van geweld te doorbreken. Dat kan ook jij zijn!

IMG_7617

De conferentie stond geheel in het thema van kinderrechten. De organisatie vindt het belangrijk om dit jaarlijks te organiseren omdat mishandeling en verwaarlozing van kinderen in Nederland een enorm probleem is waar iets aan moet gebeuren. Kinderrechten zijn blijkbaar dus niet altijd vanzelfsprekend. De lezing die ik bijwoonde was van Kathalijne Buitenweg, over de rechten van de mens. Kathalijne is ex-politica voor GroenLinks en delegatieleider van de transnationale delegatie van GroenLinks in het Europees Parlement. Sinds 2012 is zij lid van het College voor de Rechten van de Mens. Na een korte introductie begonnen wij meteen over het hoofdonderwerp van de lezing: Rechten van het kind.

IMG_7625

Als vader spreekt dit onderwerp mij enorm aan, want wat zijn kinderrechten nou eigenlijk? Kathalijne beantwoordde mijn vraag: alle kinderen hebben rechten. Om goed te kunnen leven hebben kinderen van alles nodig: opvoeding en zorg, onderwijs, speelruimte. Deze rechten zorgen ervoor dat kinderen goed kunnen leven en vooral bescherming krijgen. Bijna alle landen wereldwijd hebben het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind ondertekend en zijn dus verplicht om de rechten van het kind te respecteren. Op de website van college van rechten voor de mens kan je nog meer vinden over dit onderwerp. Klik hier.

Tot slot was ik eigenlijk ook wel benieuwd hoe de gemeente Rotterdam omgaat met kindermishandeling. Daarom vroeg ik wethouder Hugo de Jonge een paar vragen.

Wat zijn belangrijke signalen van kindermishandeling?
“Er zijn fysieke signalen om kindermishandeling te herkennen. Blauwe plekken, slechte gebitten en snij-, bijt- en krabwonden kunnen wijzen op mishandeling. Daarnaast kun je ook signalen halen uit gedrag. Kinderen die bijvoorbeeld timide, nerveus zijn of in zichzelf gekeerd, kunnen slachtoffer zijn. Ook als ze hongerig zijn, een laag zelfbeeld hebben of merkbaar achterblijven in de ontwikkeling, dan zijn dat echt belangrijke tekenen.”

Wat doet Rotterdam?
“We zetten in Rotterdam alles op alles om kindermishandeling te voorkomen. Alle kinderen hebben recht op een veilige en kansrijke thuissituatie! Helaas is dat niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend.

Met allerlei maatregelen en activiteiten vanuit het programma Veilig Thuis www.veiligthuisrr.nl  gaan we in Rotterdam kindermishandeling tegen. We doen elk jaar actief mee met de Week tegen Kindermishandeling. Rotterdam organiseerde schoolactiviteiten om bewustwording te vergroten. Onder andere met voorstellingen Youtopia voor het voortgezet onderwijs en voor basisschoolleerlingen een schrijfwedstrijd ‘Wie is mijn held’. Zo’n vijftig kinderen schreven veelal aangrijpende verhalen over wie zij in vertrouwen zouden nemen als ze het gevoel hebben dat iets niet klopt. Want één persoon in de omgeving van een kind die in actie komt kan de geweldscirkel al doorbreken! www.rotterdam.nl/weektegenkindermishandeling

Daarnaast hebben we deze week een aanpak tegen vechtscheidingen gepresenteerd: de echtscheidingsapk. Dat zijn gesprekken met ouders die een jaar gescheiden zijn over de gemaakte afspraken. Worden deze nog nagekomen of is bijsturing nodig? En hoe gaat het met de kinderen? Mijn stelling: een vechtscheiding is kindermishandeling.

Ook hebben we in Rotterdam verschillende meldpunten waar zorgverleners of onderwijs terecht kunnen om signalen te melden. Dat zorgt ervoor dat de inzet van verschillende betrokken organisaties goed op elkaar aansluit. We mogen deze kinderen niet uit het oog verliezen!”

Wat doet de gemeente bij een melding van kindermishandeling?
“Je kunt het meldpunt Veilig Thuis bellen voor advies en ondersteuning. Ook kun je hier een melding van kindermishandeling doen. Dan start Veilig Thuis een onderzoek naar de vermoedelijke mishandelingssituatie. Gegevens over het kind en het gezin worden verzameld om boven water te krijgen of er sprake is van mishandeling en de problemen die spelen. Als de vermoedens van kindermishandeling door het onderzoek bevestigd worden, dan wordt alles in het werk gesteld om passende hulpverlening op gang te brengen. Lukt dat niet, dan schakelt Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming in.”

Ik vond het een leerzame en interessante conferentie. Eerlijk gezegd was ik zelf (en met mij denk ik nog veel meer mensen) ook niet op de hoogte van alle rechten. Daar moet echt wat aan veranderen. Laten we daarom samen het getal 119.000 flink laten dalen, door mensen hier wél bewust van te maken. Kom ook in actie: Blaas een kauwgombel en maak een hiervan een selfie. Plaats deze foto op social media met #laatzenietbarsten en help hiermee iedereen bewust te maken van kindermishandeling en wat je ertegen kunt doen. Bezoek voor meer informatie de website van de Week tegen kindermishandeling : http://www.taskforcekinderenveilig.nl/

Mocht je een vermoeden hebben van kindermishandeling of seksueel misbruik, zoek dan hulp via:http://www.taskforcekinderenveilig.nl/ of bel naar het telefoonnummer 0800 2000. Dit kan ook anoniem. Vergeet niet: Ieder persoon kan een verschil maken.

Submit a comment